Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Hát Về Đà Bắc Yêu Thương


hb.tuyetvl.com - Hát Về Đà Bắc Yêu Thương
Sáng tác: Đỗ Mạnh Khoái
Editor + Time + Encode : thanhtuahb


Lời bài hát
Mời anh về Đà Bắc thăm chiến khu vùng cao hôm nay
Với đường dốc quanh co nhìn đồi nương xanh thắm mượt mà
vui đêm cồng chiêng múa xòe hoa núi rừng bừng lên
tay theo nhịp chuông với lời ca nghe gọi thiết tha.
Người ơi Đà Bắc minh sao mà yêu thế
Mang tên mình duyên dáng trong ta
Anh lên với vùng cao pí ngợi thương cho thắm tình ta
Nghe câu ví mườngiquê hương ta vui múa chung điệu chèo chèo
mà tay em dềnh anh muốn nói
muốn nói nhiều nhưng mà không nói, anh gửi lại nhớ thương
Mùa xuân về Đà Bắc sao xuyến cho tình em yêu thương,
mái trèo nước mênh mông thuyền ngược xuôi vui cánh lòng hồ
Đẹp ngôi nhà xinh tiếng khèn ai vang vong chiều nay
Cho vui lòng anh mang tình em sâu nặng nhớ thương
Người ơi dòng Sông Đà ánh điện ngơi sáng
Mang tên mình duyên dáng trong ta
Anh lên với bản cao khắp tình thương cho thắm tình ta
Nghe câu đón mường quê hương ta vui uống chum rựu tràn đầy
quả đồi cây mà em, muốn nói
Muốn nói nhiều nhưng mà không nói...!
Anh gửi lại nhớ thương.
Mời anh về Đà Bắc thăm chiến khu vùng cao hôm nay
Với đường dốc quanh co nhìn đồi nương xanh thắm mượt mà
vui đêm công chiêng múa xòe hoa núi rừng bừng lên
tay theo nhịp chuông với lời ca nghe gọi thiết tha.
Người ơi Đà Bắc minh sao mà yêu thế
Mang tên mình duyên dáng trong ta
Anh lên với vùng cao pí ngợi thương cho thắm tình ta
Nghe câu ví mườngiquê hương ta vui múa chung điêu chèo chèo
mà tay em dềnh anh muốn nói
muốn nói nhiều nhưng mà không nói, anh gửi lại nhớ thương
Mùa xuân về Đà Bắc sao xuyến cho tình em yêu thương,
mái trèo nước mênh mông thuyền ngược xuôi vui cánh lòng hồ
Đẹp ngôi nhà xinh tiếng khèn ai vang vong chiều nay
Cho vui lòng anh mang tình em sâu nặng nghĩa thương
Người ơi dòng Sông Đà ánh điện ngơi sáng
Mang tên mình duyên dáng trong ta
Anh lên với bản cao khắp tình thương cho thắm tình ta
Nghe câu nói người người mường quê hương
ta vui nói ta vui múa tràn đầy
quả đồi cây mà em, muốn nói
Muốn nói nhiều nhưng mà không nói...!
Anh gửi lại nhớ thương.