Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái

hb.tuyetvl.com - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 768/QĐ-TTg, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Hồ Hòa Bình, một vùng du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm Hà Nội và 9 tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang; trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng (so với quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7km2. Trên cơ sở vị trí, vai trò, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, các tỉnh trong vùng tạo thành các mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng; chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa các tiềm năng, động lực của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh và toàn vùng.

Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh là các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn vùng trên cơ sở vị thế của Thủ đô Hà Nội. Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam phát triển dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại, y tế, đào tạo, thể dục thể thao, chế biến nông phẩm cấp vùng.

Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái, đảm trách chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng. Phú Thọ phát triển du lịch văn hóa - di sản, du lịch sinh thái… Thái Nguyên phát triển về y tế, giáo dục - đào tạo chất lượng cao cho Vùng Thủ đô Hà Nội và toàn quốc... Bắc Giang là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận - trung chuyển hàng hóa của Vùng Thủ đô Hà Nội với Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn)...

Hải Dương