Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình

hb.tuyetvl.com - Cách Hà Nội hơn 130km, khu Lũng Vân, Nam Sơn và Bắc Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) được nhiều du khách xem như một phiên bản của Sa Pa. Quanh năm chìm trong sương mù cùng những đám mây bồng bềnh.

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh đẹp Lũng Vân - Hòa Bình - hb.tuyetvl.com

Ảnh tổng hợp internet
Biên tập NguoiHoaBinh.Com