Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Teen Vọng Cổ - Tiếng Mườnghb.tuyetvl.com - Tiếng Mường (thiểng Mường) là ngôn ngữ của người Mường tại Việt Nam. Ngôn ngữ thanh điệu này có mối liên hệ gần gũi với tiếng Việt và được xem như thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường trong ngữ tộc Môn-Khmer của ngữ hệ Nam Á. Thanh điệu tiếng Mường gần với phương ngữ Thanh Hoá, Nghệ An của tiếng Việt. Tiếng Mường được nói chủ yếu tại các tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam như: Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La và Ninh Bình.