Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Thành Phố Hòa Bình

hb.tuyetvl.com - Hòa Bình


Thành phố Hòa Bình là tỉnh lỵ tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Thị xã Hòa Bình được Chính phủ Việt Nam công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh vào ngày 27 tháng 10 năm 2006

Thành phố Hòa Bình có 148,2 km2 diện tích tự nhiên và dân số 93.409 người (tháng 7 năm 2009), bao gồm 15 đơn vị hành chính gồm 8 phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Thái Bình (chuyển từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình năm 1983 và đổi thành phường năm 2002), Tân Thịnh, Tân Hòa, Hữu Nghị, Thịnh Lang (chuyển từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình năm 1978 và đổi thành phường năm 2002) và 7 xã: Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Yên Mông (4 xã này chuyển từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình năm 1988), Hòa Bình (chuyển từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình năm 1978), Thái Thịnh (thành lập năm 1990 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Tân Thịnh và 2 xã Hòa Bình, Thái Bình), Trung Minh (chuyển từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình năm 2009).

Địa giới hành chính thành phố Hòa Bình: phía Đông giáp huyện Kỳ Sơn và huyện Kim Bôi; phía Tây giáp huyện Cao Phong và huyện Đà Bắc; phía Nam giáp huyện Cao Phong; phía Bắc giáp huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.Thông tin từ wikipedia
Ảnh Facebook Nguyen Vuong