Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Khu Tự trị Mường

hb.tuyetvl.com - Xứ Mường hoặc Khu Tự trị Mường là tên gọi một lãnh thổ tự trị tồn tại trên địa phận tỉnh Hòa Bình từ 1947 đến 1952.

Các chức sắc tỉnh Mường trong lễ đón rước Quốc trưởng Bảo Đại, 21 tháng 12 năm 1951.

Tỉnh Hòa Bình vốn là nơi cư trú của sắc tộc Mường từ thuở sơ khai đến nay. Vào năm 1947, chính phủ Liên hiệp Pháp đã quyết định chuyển địa phương này thành một khu tự trị dành cho người Mường, đồng thời các lãnh chúa Mường gửi các quân đoàn của mình gia nhập liên quân Pháp - Việt để đối phó với lực lượng Việt Minh.

Hiệu kỳ

Sau khi Chiến dịch Hòa Bình của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Khu Tự trị Mường bị cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa và hoàn toàn xóa bỏ sau đó.

vi.wikipedia.org