Thông báo đổi tên miền truy cập từ hb.tuyetvl.com sang hb.tuyetvoi.net

Bài hát thành phố bên sông Đà


hb.tuyetvl.com - Ca khúc: Thành phố bên sông Đà
Sáng tác: Nguyễn Hữu
Thể hiện: Tốp ca nam nữ